Ponúkame druhú šancu pre zaujímavé projekty v spolupráci s portálom ĽudiaĽuďom.sk

O finančnú podporu prostredníctvom sppolocne.ludialudom.sk na portáli ĽudiaĽuďom.sk sa môžu uchádzať všetky subjekty, ktoré nezískali v 2. ročníku verejnoprospešného programu SPPoločne finančnú podporu.

Na uverejnenie výzvy na sppolocne.ludialudom.sk je potrebné urobiť tri jednoduché kroky:

  1. krok: predkladateľ projektu sa zaregistruje na www.LudiaLudom.sk
  2. krok: predkladateľ projektu si vytvorí profil príjemcu, aby mohol prijímať príspevky od darcov
  3. krok: ako príjemca si predkladateľ projektu vytvorí výzvu na podporu svojho projektu – môže použiť anotáciu projektu (odporúčame doplniť ďalšie motivačné informácie), ktorá je zverejnená na webovej stránke programu SPPoločne.

Každú výzvu bezodkladne po jej zverejnení na sppolocne.ludialudom.sk overí Nadácia SPP, ktorá garantuje, že príjemca nezískal finančný príspevok v rámci 2. ročníka programu SPPoločne. Nadácia SPP tiež overí, že výzva skutočne existuje a je pravdivá.

Po registrácii výzvy na portáli www.LudiaLudom.sk môžu predkladatelia vytvárať rôzne profily, aby získali čo najviac podporovateľov, napríklad profil Blogera (príspevkami môže upútať pozornosť na svoju výzvu), prípadne profil Dražobníka (môže vyhlásiť v prospech svojej výzvy benefičnú elektronickú aukciu).

Darcovia môžu podporiť jednotlivé výzvy najmä finančnými prostriedkami prostredníctvom elektronického bankovníctva alebo platobnej karty. Transakcia prebieha na základe darovacej zmluvy, ktorá darcovi umožňuje následne si vyžiadať informáciu o tom, ako bol jeho dar využitý a pri nedodržaní podmienok žiadať vrátanie príspevku.

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania služieb verejného darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk nájdete v pravidlách.